مجلس عوام بریتانیا به لایحه «قانون‌شکن» جانسون چراغ سبز نشان داد
نمایندگان مجلس عوام بریتانیا دوشنبه شب موافقیت اولیه خود را با لایحه جنجالی بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور برای بازنگری یا نادیده گرفتن بخش‌هایی از مفاد توافقنامه برکسیت اعلام کردند.
1399/ 06 /25